PDF Tisk Email

 

Rok se s rokem sešel, a jak jste od nás byli zvyklí, nadešel čas bilancování nad útulkem. V letošním roce je však náš článek smutně krátký... Na konci února 2016 jsme totiž po mnoha letech práce oznámili ukončení naší činnosti pro třebíčský útulek (viz článek níže).

 

Náš Spolek na pomoc zvířatům Třebíč však disponoval nemalým finančním obnosem, který jste darovali na náš transparentní účet. Protože jste Vaše prostředky směřovali na naši hlavní činnost, dodrželi jsme slovo a nabídli tyto finanční prostředky přednostně novému provozovateli útulku, tj. Městu Třebíč. Za rok 2016 jsme tedy podpořili nového provozovatele celkovou částkou 221.740,- Kč. V přehledu níže uvádíme výčet, jak Město Třebíč s těmito penězi naložilo. Dočerpáním těchto financí z našeho účtu je tedy kompletně ukončena naše podpora třebíčského útulku.

 

Dovolte nám ještě jednou velmi poděkovat za mnohaletou podporu naší činnosti - odvedli jsme díky Vám v útulku obrovský kus práce a stovkám zvířat zmírnili jejich strádání.

 

Děkujeme za vše, loučíme se, přejeme Vám vše nejlepší (nejen) do nového roku a všem zvířátkům hodné a milující páníčky! 

Spolek na pomoc zvířatům Třebíč


Datum Dodavatel Položka Výdej
I.čtvrtletí Renata Hrdličková granule kočky - 15 kg 1 670
I.čtvrtletí Super ZOO granule štěňata 15 kg + konzerva 1 266
I.čtvrtletí ATOS - obchod pro chlupáče granule štěňata 3 kg 660
I.čtvrtletí ATOS - obchod pro chlupáče granule štěňata 15 kg 1 340
I.čtvrtletí Super ZOO granule psi - 15 kg 637
I.čtvrtletí Renata Hrdličková granule kočky - 30 kg 1 998
I.čtvrtletí ATOS - obchod pro chlupáče granule štěňata - 15 kg 1 340
I.čtvrtletí MVDr. Šárka Stará veterinární ošetření: kocour  Škubánek + fena Nela + pes Sam+ vakcinace 2x 2 390
I.čtvrtletí MVDr. Sylva Kobylarzová veterinární ošetření: kočka Mašenka, fena Terinka + pes Fifin + koťata 2 418
I.čtvrtletí MVDr. Jolana Smolová veterinární ošetření: pes Dobík + fena Nelinka + kočka Filip 8 043
I.čtvrtletí MVDr. Jan Gross veterinární ošetření: kastrace kocour + 2x vakcinace + Alavis 4 339
I.čtvrtletí Veterinární klinika Trevet veterinární ošetření: pes Max, léky + fena Albi,  pes Kazan, kocour Mikeš, koucour Plaváček, pes Kid, pes Ben + léky 16 056
I.čtvrtletí Veterinární klinika Trevet veterinární ošetření: fena Dáša + pes Max + fena Lady + kocour Mikeš + kocour El Ňino + kocour 3 987
I.čtvrtletí MVDr. Vedral veterinární ošetření: kastrace pes + ošetření psi a kočky + léčiva  16 833
I.čtvrtletí MVDr. Lenka Grossová  veterinární ošetření: kastrace kocour + kastrace kočka + vakcinace 2 020
I.čtvrtletí MVDr. Jan Gross veterinární ošetření: kastrace fena Špagetka + léčiva 6 098
I.čtvrtletí MVDr. Sylva Kobylarzová veterinární ošetření: pes nalezenec + kocour Emil 3 813
I.čtvrtletí MVDr. Jolana Smolová veterinární ošetření: pes Sam + kastrace kočka + kastrace kocour + léky 5 196
I.čtvrtletí MVDr. Šárka Stará veterinární ošetření: pes Orin + pes Max + kočky 1 400
I.čtvrtletí Henry Schein s.r.o. 189 kg pro psy + Probican pasta + Alavis  7 495
II.čtvrtletí MVDr. Vedral veterinární ošetření: kočky + psi + vakcinace 12 x + léky 8 096
II.čtvrtletí MVDr. Jan Gross veterinární ošetření: vakcinace 1x + léčba kočka + léky 1 621
II.čtvrtletí Bauer ovesné vločky 15 ks 225
II.čtvrtletí Kosslová Zdeňka  manipulační klec na kočky + odchytová klec na kočky 6 901
II.čtvrtletí MVDr. Lenka Grossová veterinární ošetření: vakcinace pes + vyšetření v útulku 550
II.čtvrtletí Veterinární klinika Trevet veterinární ošetření: kocour Mikeš + pes Ťapka + kočka Wiky + kočka Fiona 1 807
II.čtvrtletí Veterinární klinika Trevet veterinární ošetření: pes Dara + kočka Matylda + kocour Rudolf 1 180
II.čtvrtletí Henry Schein s.r.o. 210 kg granulí pro psy  + 10x  antiparazitika + podestýlka pro kočky 30 kg a 22,8 l 10 089
II.čtvrtletí Henry Schein s.r.o. 30 konzervy pro kočky + 45,6 l  steliva pro kočky + 210 kg granulí pro psy + 48 kapsiček pro kočky  8 273
II.čtvrtletí MVDr. Jolana Smolová veterinární ošetření: kocour Toník + fena Ťapka + fena Pepina + kočky +pes Kid + kocour Fanda + kocour Albert 6 432
II.čtvrtletí Kaufland  kuřecí stehna 100
II.čtvrtletí Henry Schein s.r.o. 48 konzervy pro kočky + 22,8 l steliva pro kočky + 15 kg granulí pro kočky + 45 kg granulí pro psy + 360 kapsiček pro kočky 8 119
III.čtvrtletí MVDr. Sylva Kobylarzová veterinární ošetření: kastrace kocour  + ošetření pes + pes Sam + fena Ina + fena Moly + fena Kulička + fena  Máša + vakcinace 10 081
III.čtvrtletí MVDr. Sylva Kobylarzová 100 x přípravek pro odčervení 1 925
III.čtvrtletí Henry Schein s.r.o. 50 konzerv pro kočky + 100 kg steliva pro kočky + 48 kg granulí pro psy + 360 kapsiček pro kočky  7 728
III.čtvrtletí MVDr. Šárka Stará veterinární ošetření: vakcinace + kočka Sia + pes Sam + Gabi + kastrace kocour + prohlídka nalezenec 5 352
III.čtvrtletí Henry Schein s.r.o. 30 konzervy pro kočky + 150 kg steliva pro kočky + 376 kapsiček pro kočky + 102 kg granulí pro psy 9 294
III.čtvrtletí MVDr. Vedral veterinární ošetření: kastrace pes + vyšetření psi + vyšetření kočky + vakcinace + léky 8 063
IV.čtvrtetí MVDr. Vedral veterinární ošetření září 2016: 2 x kastrace (kocour, kočka) + ošetření psi + ošetření kočky + vakcinace + léky  17 658
IV.čtvrtetí Henry Schein s.r.o. 15 konzerv pro kočky + 38 l steliva pro kočky + 60 kg granulí pro kočky + 270 kg granulí pro psy + 50 kg steliva pro kočky + 192 kapsiček pro kočky 15 734
IV.čtvrtetí MVDr. Jan Gross  veterinární ošetření : vakcinace + prohlídka pes + léčba pes + léky  3 513
CELKEM ZA ROK 2016 221 740

 

 
UKONČENÍ ČINNOSTI PDF Tisk Email

Od 26.2.2016 je ukončena aktualizace těchto webových stránek.

Nové stránky třebíčského útulku naleznete na stránkách Městské policie Třebíč - zde. 

Spolek na pomoc zvířatům Třebíč končí podporu třebíčského útulku od 1. 2. 2016

Na schůzi, konané 10. 1. 2016, se členové našeho Spolku jednohlasně usnesli pro zrušení veškeré naší činnosti pro útulek. Co nás k takovému rozhodnutí po cca osmi letech každodenní práce vede, se Vám pokusíme shrnout v následujícím článku.

 

Jednotlivě jsme pro útulek pracovali cca od roku 2008. V té době byl útulek provozován Ligou na ochranu zvířat – MO Třebíč a veřejností byl vnímán jako „město ve městě“, kam raději nechodit koukat na „chudáky pejsky“... Rozhodli jsme se pomoci tehdejšímu provozovateli tím, že uvedeme do provozu webové stránky, aby byla zvířata někde prezentována a pochmurná image útulku se pozvedla. Postupem času se naše činnost rozrůstala (shánění sponzorů, pořádání brigád a akcí v útulku), až jsem kvůli problémům s chybějící právní subjektivitou založili vlastní občanské sdružení (nyní spolek) .

 

V roce 2010 jsme rovněž založili vlastní transparentní účet, kde mohli lidé podporovat naši činnost a my jsme mohli zaručit, že poskytnuté dary budou transparentně a zodpovědně použity pro potřeby třebíčského útulku, nikoliv pro osobní potřeby tehdejšího provozovatele.

 

Na problémy v útulku, spojené s provozovatelem, jsme Město Třebíč, inspektorát práce, finanční úřad atd. opakovaně upozorňovali, bohužel tehdejší provozovatel vždy uměl problematické situace „vysvětlit“ a nikoho dál nezajímalo, jaká je opravdu skutečnost. Budova, ke které jsou přidruženy venkovní kotce, byla v tak otřesném, dezolátním a hlavně nebezpečném stavu, že jsme jednotlivé zastupitele Města Třebíč opakovaně upozorňovali na to, že je třeba s tímto problémem něco dělat (a urychleně řešit výstavbu nového útulku). Po opakovaných stížnostech a naléhání jsme byli při zrodu prvního i následného projektu na výstavbu nového útulku. Jakmile byla projektová dokumentace dokončena, město nám každý rok slibovalo, že „příští rok“ už na výstavbu peníze budou a nebyly.

 

Po neustálém oddalování výstavby z důvodu chybějících financí, jsme sehnali a na radnici přivedli investora, který byl ochoten městu půjčit a ihned složit 10 milionů korun, a to na nulový úrok, s dlouhou dobou návratnosti, aby se okamžitě začalo s výstavbou a zvířata se tak co nejdříve přesunula do lepších podmínek (při vzpomínce na mnoho krutých zim a smutných osudů v útulku nás ještě teď mrazí). K takovému propojení soukromého a veřejného sektoru dochází v mnoha městech, právě za účelem urychlení výstavby potřebných zařízení (např. i nemocnice apod., ovšem pochopitelně ne na nulový úrok). Dohoda mezi městem a investorem, ale nebyla přijata ze strany města. Marnost jakéhokoli počinu vháněla slzy do očí. A tak se opět nestavělo.

   

 

V útulku jsme mezitím za pomoci dárců a dobrovolníků dělali, co bylo v našich silách, aby bylo zvířatům alespoň trochu lépe:

 • vyměnili jsme (nebo kompletně opravili) téměř všechny boudy v útulku,
 • pořídili nové kotce,
 • pro nemocná zvířata sehnali (dopravili, usadili, vymalovali) novou unimo buňku,
 • v některých částech udělali nové ploty,
 • postavili kočkám venkovní výběh, aby nebyly nonstop zavřené v klecích,
 • navázali jsme na projekt „virtuální adopce“ a začali pro útulek zajišťovat více a více peněz od drobných dárců i sponzorů,
 • financovali jsme provoz útulku (vyjma mezd zaměstnanců a plateb za energie apod.),
 • pořádali jsme různé akce (procházkydny otevřených dveříVoříškiádu apod.), abychom do útulku přivedli víc a víc lidí, sbírky krmiva, které nám pomohly útulek krmit,
 • denně po dobu mnoha let spravovali webové stránky a Facebook,
 • odpověděli na tisíce e-mailů,
 • připravovali stolní kalendáře,
 • pozvedli jsme image útulku, lidé se začali zajímat, útulek přestal být vnímán jako „černá díra“, ale naopak mnoho lidí jej začalo pravidelně navštěvovat atd.,
 • vždy jsme do poslední koruny informovali o nakládáním s darovanými penězi, veškerá naše činnost byla vždy naprosto transparentní.

  
   

Okrajově zbývá pouze podotknout, že vše jsme dělali ve svém volném čase (po nocích, každý při svém zaměstnání, o dovolených) a veškeré náklady (např. benzín apod.) jsme hradili vždy ze své kapsy. 


V létě 2015 došlo k zásadnímu zvratu, kdy se po provozovateli (Liga na ochranu zvířat ČR – MO Třebíč) slehla zem a město bylo donuceno začít situaci řešit. Pro nás se se zmizením provozovatele nic zvláštního nestalo, neboť útulek jsme finančně i materiálně podporovali už mnoho let, pro město se však změnilo mnohé. Nabídli jsme maximální součinnost. V dobré víře, že konečně bude vše lepší, že útulek bude pod městskou policí, ne pod soukromým subjektem jako živnost!, jsem se těšili na změny, které v útulku nastanou a které budou mít pro zvířata pozitivní dopad.

 

Situace je však trochu jiná. Po několika schůzkách, na kterých jsme se dohodli na konkrétních krocích, se ze strany města nadále neděje nic. Vynucujeme si komunikaci, přestože nabízíme pomoc, o kterou však vidmo není zájem.

 

Na poslední schůzce jsme se dohodli, že peníze, kterými disponujeme budou použity na tyto účely:

 1. kastrace zvířat (nesouhlasíme s umísťováním nekastrovaných fen a koček),
 2. péče o mimotřebíčská zvířata (zvíře nalezené za hranicí katastru Třebíč útulek primárně nepřijímá, neboť na tato zvířata nejsou v rozpočtu peníze. Naše pomoc není ohraničena katastrem, ale potřebou. Potřebuje-li jakékoli zvíře pomoci, přáli jsme si, aby mu pomoci bylo, a na toto jsme chtěli poskytnout prostředky).
 3. finančně náročnější operace – situace, kdy stojíme před rozhodnutím, zda zraněné zvíře dráž odoperovat a zachránit (pakliže veterinář shledá případ jako vhodný) nebo levněji utratit.
 4. kompletní čipovací program – navrhli jsem komplexní a moderní řešení, jak mít navždy přesný přehled o tom, jak je s útuleckým zvířetem nakládáno atd. Tento kompletní program jsme byli ochotni do útulku zavést jako inovaci a samozřejmě uhradit. Jediná součinnost ze strany města v tomto bodě spočívala v tom, aby se zasadilo o změnu městské vyhlášky.

 

Ihned po schůzce jsme, dle dohody, zaslali návrh smlouvy o spolupráci se zakotvením těchto bodů a doufali, že konečně začne spolupráce nějak fungovat. Ani po měsíci opět není jednoduchá dvoustránková smlouva podepsána či ze strany města alespoň připomínkována.

 

Město se pyšní projektem na výstavbu nového útulku, přičemž to byli členové našeho spolku, kteří nad projektem strávili dlouhé a dlouhé hodiny s projektanty. Z extrému, kdy se umísťovalo minimum zvířat, jsme v dalším extrému, kdy se (pro pozitivní statistiky) umísťují všechna zvířata, avšak bezhlavě, bez ohledu na jejich potřeby. I přesto, že jsme z postoje a některých počinů nového provozovatele zklamáni, je nutné podotknout, že útulek doznal i pozitivních změn: byl nastolen pevný krmný režim, byl nastolen pořádek v přilehlých budovách a především zaměstnanci za svoji činnost dostávají pravidelné výplaty.

 

Veškeré aktivity, které jsme celé roky vyvíjeli, jsme dělali kvůli tomu, aby psi a kočky v útulku tolik nestrádali. Nyní, když je o ně materiálně i finančně postaráno, je naše podpůrná činnost, kterou musíme vnucovat, již zbytečná.

   

Od 1. 2. 2016 tedy končíme veškerou činnost, především upozorňujeme na tyto oblasti:

 • zastavení příjmů na náš transparentní účet 2700097404/2010, včetně virtuálních adopcí (peníze, obdržené po 1. 2., budou dárcům zasílány zpět),
 • nemalý finanční obnos, kterým disponuje náš účet, chceme prioritně použít na financování konkrétních potřeb třebíčského útulku. Pokud ani v tomto případě nebude ze strany města zájem (očekáváme vyjádření maximálně do května t. r.), budeme peníze směřovat na konkrétní pomoc jiným útulkům či depozitům v kraji Vysočina, které dobře známe a které se potýkají s finančními problémy,
 • ukončení činnosti webových stránek www.utulek-trebic.cz,
 • ukončení činnosti na facebook stránce Útulek Třebíč,
 • ukončení e-mailové komunikace na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , vyjma komunikace ohledně vystavení potvrzení o obdržení finančního daru na transparentní účet: 2700097404/2010 za období: rok 2015, 1/2016.

 

Po tolika letech ustavičné práce nám problematika útulku samozřejmě není a nikdy nebude lhostejná. Pomáhat však někde, kde jsme spíše na obtíž, je velmi vysilující a demotivující.

 

Úplným závěrem bychom chtěli vyjádřit velké poděkování ošetřovatelce Miroslavě Feherváryové, která nám po celou dobu naší činnosti dodávala podklady pro vedení webových stránek. Fotila zvířata a trávila dlouhé večery posíláním fotek a psaním textů do nabídky zvířat i do aktualit. Této spolupráce jsme si vždy velmi vážili a děkujeme za ni!

 

Věříme, že našemu rozhodnutí porozumíte a děkujeme, že jste nám pomáhali pomáhat a společně s námi zachránili mnoho zvířecích osudů! (Záchrana ŠmudlinkyNaděje umírá posledníNešťastné nedělní ránoKauza PozďátkaŠtěňátko z popelniceZáchrana dravce atd. atd.).

 

DĚKUJEME VÁM! 

 

Jitka Helanová, Lada Nejčevová, Pavel Schütz, Jan Peka, Jan Gross, Ondřej Helan

 
, Created by JP Computer, powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting