Konec prázdnin a plnící se útulky Tisk Email

 

 

Dvě období bývají obzvlášť krušná pro pracovníky psích útulků: Vánoce a konec prázdnin. Tato údobí jsou riziková zejména pro nechtěné psy.

 

Nevhodné dárky pod stromeček i omrzené prázdninové hračky na chalupu jsou vyháněny na ulici, přivazovány v lesích nebo vyhazovány z aut. Do psích domovů pak ke psům opuštěným z důvodu nemoci nebo úmrtí majitele a ke psům týraným a zabaveným přibývají další a další …

 

 

 

 

Prázdniny a dovolené utekly ve srovnání s ostatními měsíci poněkud rychleji a nastává období nových povinností, pro děti a studenty méně času na jejich záliby a koníčky. Nastává rovněž období, kdy mnohé rodiny začínají řešit otázku, co dělat s novým zvířecím přírůstkem, který si děti přivezly z prázdnin nebo který sloužil jako dárek za vysvědčení. Stávají se i případy, kdy rodiče pořídí dítěti psa, kočku nebo jiné zvíře pouze jako společníka po dobu prázdnin s úmyslem, že po prázdninách se jeho přítomnost „nějak vyřeší“ a tento společník skončí v útulku, v horším případě na ulici.

 

Vyhození zvířete na ulici nebo jeho zanechání v lese nebo jiné volné přírodě, stejně tak jeho umístění do útulku je jedním z nejhorších řešení. Člověk se tak zbaví odpovědnosti, popřípadě tuto odpovědnost přenese na někoho jiného - správce útulku. Pokud je tento člověk rodičem dětí, které si zvíře přivezly nebo jim sloužilo jako odměna, zřejmě si neuvědomí, že tak jako utíká od odpovědnosti on sám, tak budou utíkat i jeho děti. Toto řešení není to pravé, co by si mělo dítě odnést do života.

 

A stačí tak málo. Celá rodina by se měla podílet na řešení této situace, rozdělit si úkoly, které přináší péče o náš prázdninový přírůstek, ať už je to krmení, čistota, venčení, česání a další práce s tím spojené. Pes potřebuje pravidelné procházky, kočky pak důkladnou hygienu a hlavně potřebují cítit vaši lásku, chtějí si povídat a být vaším společníkem. Není ojedinělý případ, kdy zarputilý odpůrce těchto domácích mazlíčků se stal výborným chovatelem a nedal by na svého čtyřnohého kamaráda nyní dopustit.

 

Rovněž není dobré řešení, pokud rodiče veškerou péči přenechají svému dítěti, které si čtyřnohého kamaráda z prázdnin přivezlo. Na péči o zvíře musí dohlížet, musí být svému dítěti rádcem a pomocníkem. Pokud si i on sám neví rady, existuje mnoho odborné literatury. Dítě nedokáže odhadnout míru svých hrátek se psem nebo kočkou a tak může zvířeti způsobit nechtěně bolest. Zvíře se někdy brání a dochází k pokousání nebo poškrabání. V tomto případě není myšleno pokousání jako přirozená obrana - správně vychovaný pes by neměl dítě pokousat, i když mu způsobuje bolest. Rodiče musí také dohlížet, zda je zvíře pravidelně krmeno, zda má správné hygienické podmínky a neposlední řadě musí dát podnět k návštěvě veterinárního lékaře, případně dělat zvířeti doprovod.

 

Konec prázdnin bývá změnou i pro psy nebo kočky zejména tam, kde jsou děti. Celé dva měsíce s nimi tráví celé dny, mnoho věcí je jim promíjeno a dá se říci, že v některých případech stejně jako děti „zvlčí". I v tomto případě si musí chovatelé uvědomit, že jejich čtyřnozí kamarádi jsou tu stále a potřebuji péči. I přes nastávající povinnosti spojené s novým školním rokem je třeba zahrnou do svého denního rozvrhu péči o zvířátka. Nelze za prázdninami udělat obyčejnou tečku s výmluvou, že teď není čas. Zvíře je živý tvor a ne hračka nebo doplněk.

 

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, že zvířata jsou radostí, ale i starostí stejně jako děti. Při pořízení zvířete, ať už úmyslném nebo neplánovaném přírůstku z prázdnin, přistupujme k chovu odpovědně, neboť to svědčí o naší vyspělosti a kultuře. Můžeme si být jisti, že zapojením celé rodiny do úkolů spojených s péčí o našeho čtyřnohého kamaráda, nám to potom vrátí svou láskou, věrností a stane se nám po dalších několik let výborným společníkem.

 

 

Zdroj: www.hafici.cz 

Autorka: Iveta Hrušková 

 

 
, Created by JP Computer, powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting