Představujeme se PDF Tisk Email

 

Spolek na pomoc zvířatům Třebíč

- podpora činnosti útulku 

 

Spolek na pomoc zvířatům Třebíč si klade za cíl aktivní pomoc opuštěným a bezprizorním zvířatům v třebíčském útulku, zajištění finančního a materiálního zabezpečení a pořádání veřejných akcí podporujících šíření veřejné osvěty a propagaci třebíčského útulku. Založen byl v prosinci 2010. Jednotliví členové několik let samostatně spolupracovali a podporovali chod třebíčského útulku. S ohledem na komplikace, které nám způsobovala chybějící právní subjektivita, jsme založili vlastní spolek, aby naše pomoc byla co nejefektivnější. 

 

Cílem je, mít dohled nad získanými finančními dary, možnost účastnit se grantových programů a efektivně se získanými prostředky hospodařit ve prospěch zvířat. Těchto cílů dosahujeme zcela:

 

1)  TRANSPARENTNĚ, tzn. veškerá naše činnost je veřejně přístupná. Důvěra je základním stavebním pilířem uzavíraného partnerství s našimi dárci a sponzory. Poskytnete-li nám finanční prostředky, okamžitě je uvidíte na našem účtu. Taktéž uvidíte všechny platby, které náš účet opustí, budete tak přesně informováni, na co byl Váš finanční dar použit, jaký je náš zůstatek účtu a jak je s darovanými penězi nakládáno.

2)  ZODPOVĚDNĚ, tzn. veškeré finanční a materiální prostředky budou použity pro aktuální potřeby zvířat v útulku, nebo cíleně spořeny na větší investice. 

 

Finance pro naši činnost získáváme od dárců a sponzorů, kterým se na oplátku snažíme revanžovat jak jen je v našich silách, darovací smlouvy jsou samozřejmostí. Všechny pořádané akce jsou realizovány se zcela minimálními, nezbytnými náklady, a to teprve poté, kdy je každá dílčí položka akce zasponzorována nebo dohodnuta zdarma. 

 

Všichni registrovaní členové pracují pro spolek ve svém volném čase, na své náklady, bez jakýchkoli nároků na finanční odměnu.

 

Naše organizace se neschovává, pracujeme průhledně, proto je důležité odkrýt Vám také naši totožnost. 

 

Členové Spolku na pomoc zvířatům Třebíč

 

Bc. Jitka Helanová

Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor Účetnictví a finanční řízení podniku, v současné době pracuje jako správce informačního systému. V našem spolku zaujímá funkci předsedkyně a zároveň zde bude působit jako „úřednice“ – vyřizování administrativy, vedení účetní agendy, komunikace s úřady atd.

Doma má dva psí mazlíčky, které si osvojila z třebíčského útulku. 

 

 

 

Bc. Lada Nejčevová, DiS. 

Po vystudování Vyšší odborné školy ekonomické a bakalářském studiu na Mendelově univerzitě pokračuje ve studiu na Vysokém učení technickém v Brně, program Ekonomika a management. Již řadu let pracuje v reklamní agentuře. Ve spolku funguje jako místopředsedkyně a jejím úkolem je celkový marketing - organizování akcí, zveřejňování opuštěných zvířat, zajišťování a tvorba plakátů, letáků, zprávy do tisku, medializace apod.

Doma má dva kočičí mazlíčky, původem z ulice. 

 

 

MVDr. Jan Gross

Po absolvování Vysoké školy veterinární v Brně provozuje již několik let vlastní veterinární ordinaci. Jeho specializací je chirurgie a  ortopedie. Stará se o hospodářská i domácí zvířata. Ve spolku zastává roli nezávislého člena s mnohaletými zkušenostmi, podpora především z hlediska přímého dohledu nad poskytnutou veterinární péčí.  

 

 

 

Revizní komise, aneb dohled nad naší prací

Jan Peka

– dlouhodobě podporuje útulek formou sponzorských darů (tiskoviny, propagační materiály apod.). 

Pavel Schütz 

– dlouhodobá aktivní pomoc při realizaci všech akcí či brigád pro třebíčský útulek.  

 


 

PROVOZOVATEL ÚTULKU - Městská policie města Třebíč

Útulek v Třebíči byl provozován Ligou na ochranu zvířat ČR – místní organizací Třebíč od roku 1993 v areálu bývalého školního statku nad Bazilikou sv.Prokopa a Zámkem v Třebíči. Kapacita útulku byla cca 40-50 psů. 

 

Od roku 2000 vznikl v útulku také mikroazyl pro kočky s kapacitou 10-15 koček. Útulek byl provozován na základě smlouvy s městem Třebíč, na základě smluv zajišťoval odchyt zvířat také některým okolním obcím. Časem se útulek stal i záchytným bodem pro zraněné živočichy z volné přírody, kteří jsou následně převáženi do záchranných stanic či zoo, kde je zraněným zvířatům poskytnuta odborná pomoc.


V roce 2015, po mnoha problémech v útulku, zmizel jeho provozovatel a krizovou situaci řešilo Město Třebíč.

Od 1.7.2015 převzala provozování útulku Městská policie města Třebíč.

 


Webové stránky, které si nyní prohlížíte, jsou v provozu od druhé poloviny dubna roku 2008 a jsou výsledkem práce dobrovolníků (nyní členů spolku). Od počátku své existence fungovaly na adrese www.loz-trebic.cz, od 1.1.2011 byly přesměrovány na www.utulek-trebic.cz. 

 

Fotografie pejsků a jejich popisků získáváme od ošetřovatelky Miroslavy Feherváryové, díky které můžeme webové stránky udržovat stále aktuální.

 

Děkujeme, že pomáháte a podporujete třebíčský útulek pro opuštěná zvířata!

 


Copyright ©, Spolek na pomoc zvířatům Třebíč. Všechna práva vyhrazena. 

Obsah a zpracování těchto internetových stránek jako celek nebo kterákoli jeho dílčí část tvoří, není-li uvedeno výslovně jinak, souborné autorské dílo provozovatele těchto internetových stránek, které požívá ochrany podle příslušných ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto internetové stránky jsou určeny výhradně pro osobní použití jejich návštěvníků či uživatelů. Bez předchozího písemného souhlasu jejich provozovatele je zakázáno veškeré další publikování, přetisk nebo distribuce /v celku nebo dílčí/ jakékoli části jejich obsahu, a to včetně případného jejich překopírování na jiný nosič informací nebo uchovávání v jakýchkoli databázích. Provozovatel internetových stránek a jednotliví autoři si vyhrazují právo využít veškerých právních prostředků na ochranu jejich autorských práv a práv a nároků s nimi souvisejících, proti jakýmkoli možným porušením těchto práv ze strany třetí osoby/třetích osob. 

Majitelem, provozovatelem a -není-li uvedeno výslovně jinak- i autorem souborného autorského díla a řešení obsahu a zpracování internetových stránek a serveru www.utulek-trebic.cz je spolek Spolek na pomoc zvířatům Třebíč, se sídlem Chlístov 59, 675 22.

 
, Created by JP Computer, powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting